Οδική

Χώρων Σταθμεύσεως

Αποθηκών, Εργοστασίων

Ειδικές Διαγραμμίσεις

Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις δυνατότητες των χώρων, της υφής και της σύστασης των επιφανειών και των διαφόρων υλικών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, οι διαγραμμίσεις χαρακτηρίζονται σε ψυχρού τύπου (ενός ή περισσοτέρων χημικών συστατικών και στοιχείων) ή σε θερμοπλαστικού τύπου εφαρμοζόμενες με την μέθοδο της βαφής ή με την μέθοδο χρήσεως αυτοκόλλητων αντανακλαστικών ή μη μεμβρανών, διαφόρων διαστάσεων, τύπων και χρωμάτων.

Στις διαγραμμίσεις εκτός των βασικών γραμμών περιλαμβάνεται η γραφή διαφόρων λέξεων (πχ πόλεων, τοπωνυμιών, αρχαιολογικών χώρων, ονομάτων, τοποθεσιών κλπ), γραμμάτων, αριθμών, σχημάτων, συμβόλων, σημάτων, οδηγιών κλπ, με την βοήθεια ειδικών οδηγών (πατρόν).

Στις εφαρμογές των διαφόρων διαγραμμίσεων συμπεριλαμβάνεται επίσης η κατασκευή κόμβων, ζωνών πεζών, ποδηλατόδρομων, απαγορεύσεως, εισόδων/εξόδων, βελών κατευθύνσεως, διαβάσεων, υποχρεωτικής στάσεως (STOP), διαχωρισμού, ορίων, κινδύνου καθώς και καθέτων επιφανειών.

Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα μπορεί να περιέχουν αντανακλαστικά σφαιρίδια, εφ’ όσον οι μηχανές διαγραμμίσεως είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα ακροφύσια, ή τα σφαιρίδια να ψεκάζονται συγχρόνως μέσω χωριστού μηχανισμού που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Οι διαγραμμίσεις πραγματοποιούνται από ειδικές μηχανές αυτοκινούμενες με εντολή του χειριστή αυτόματα, ή χειροκίνητα μέσω του ειδικού πιστολιού βαφής χειρός.

Επίσης αναλαμβάνουμε, την διαγραφή γραμμών, λέξεων, συμβόλων και κάθε τύπου διαγραμμίσεως με την βοήθεια ειδικού μηχανήματος απόξυσης μεταβλητού βάθους, την κατασκευή αντιολισθητικού δαπέδου καθώς και τον καθαρισμό των διαφόρων επιφανειών με κατάλληλο μηχάνημα υδροβολής.